Disclaimer

De informatie op Hartogwonen.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van/of een deel van de inhoud en/of een deel van Hartogwonen.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hartog Wonen is nadrukkelijk verboden.

Hartog Wonen spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Hartog Wonen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade onstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, hartogwonen.nl op welke manier dan ook.

hartogwonen.nl is een product van
de Hartog Woongroep B.V.
Copyright 2017